دانش‌آموخته گرامی 

با سلام، پرسشنامه حاضر از طرف دانشگاه محل تحصیل شما که فارغ‌التحصیل شده‌اید، ارسال شده است. دانشگاه، شما را به عنوان یک منبع قابل اطمینان برای این مطالعه انتخاب کرده است، بنابراین نظرات و تجربیات شما به بهبود وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه کمک خواهد کرد. همچنین دیدگاه‌های شما به اصلاحات دروس و دوره‌های دانشگاه برای تضمین فرصت‌های شغلی برای دانش‌آموختگان در آینده منجر خواهد شد.

یادآور می‌شود که کلیه اطلاعات بصورت محرمانه نگه‌داری خواهد شد.

 

G1. جنسیت(*)
Invalid Input
G2. سال تولد
Invalid Input
مثال: 1375
G3. وضعیت تاهل(*)
Invalid Input
G4. محل اقامت(*)
Invalid Input
G5. محل اخذ دیپلم(*)
Invalid Input
G6. نوع دانشگاه زمان فارغ التحصیلی خود را انتخاب نمایید.(*)
Invalid Input
G7. نام دانشگاه / واحد دانشگاهی زمان فارغ التحصیلی خود را درج نمایید.(*)
Invalid Input
G8. نام دانشکده زمان فارغ‌التحصیلی خود را درج نمایید.(*)
Invalid Input
G9. برنامه تحصیلی مدرکی که اخذ کردید چه بوده است؟(*)
Invalid Input
G10. تعداد نیمسال تحصیلی خود در هنگام فارغ التحصیلی را انتخاب نمایید.(*)
Invalid Input
G11. بازه معدل خود را مشخص کنید.(*)
Invalid Input
G12. نام
Invalid Input
G13. نام خانوادگی
Invalid Input
مثال: علی پور
G14. مدرک تحصیلی(*)
Invalid Input
G15. رشته تحصیلی(*)
Invalid Input
مثال:فیزیک هسته ای
G16. وضعیت اشتغال(*)
Invalid Input