به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند هزینه ثبت نام کارگاه را می بایست از طریق درگاه پرداخت آنلاین از بخش ثبت نام کارگاه واریز گردد.