به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند هزینه ثبت نام کارگاه را می بایست به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی ابادکتول به شماره حساب  0216795559004 نزد بانک ملی واریز گردد

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.