ردیف عنوان کارگاه نام مدرس مبلغ تعرفه(ريال) تاریخ برگزاری
1  نصب و طراحی سلول های خورشیدی مهندس مهاجر   آبان ماه 97
2  حسابداری حقوق و دستمزد مهندس رجبلو   ابان و آذر 97
3 دادگاه صوری سیدابراهیم کچپی   آبان 97
4 ثبت شکایت و دعاوی حقوقی  سیدابراهیم کچپی    آذر 97
5 کارگاه پروپوزال نویسی دکتر فریدون آزما   اردیبهشت 1400
6 کارگاه آموزشی  endnote دکتر مجید اشرفی   اردیبهشت  1398
7 حسابداری  مالیاتی مهندس رجبلو   اردیبهشت  1398